top of page

Brukervilkår

KJØPSBETINGELSER OG BRUKERVILKÅR:

 

 

NB! Bindene påmelding på alle kurs, workshops, yogaweekend, yogaretreat og drop in timer.

 

Kurs:

Ved avmelding av hele kurs grunnet sykdom, refunderes de resterende timer ved fremvisning av legeerklæring, unntagen 500 kr i avmeldingsgebyr.

Du kan ta igjen en yogaklasse du ikke rekker eller om du har blitt syk.

Kriteriene er:

-Det må gå et kurs parallelt med det du er påmeldt på.

-Det må være plass på kurset du ønsker å bytte til.

-Du må ta igjen timen senest uken etter, og før kursets slutt.

 

Drop in:

Kan du allikevel ikke komme på bestilt drop in dato, kan du ikke flytte timen til en annen dag.

Ingen refunderingsmuligheter ved sykdom på drop in.

 

Gavekort varighet: 6 mnd. fra betalings dato.

 

Faktura:

Vennligst betal faktura ved forfall og merket med faktura nummer.

Vennligst ikke slå i sammen to fakturaer du har fått tilsendt.

Om faktura ikke er betalt innen 14 dager over forfallsdato, sendes en purring/påminnelse.

Om faktura fortsatt ikke er oppgjort etter nye 14 dager, sendes kravet til inkasso gjennom Svea Finans, og purregebyr påløper.

 

 

 

 

KJØPSETINGELSER

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alt av:

Kjøp av kurs, workshops, drop in, yogaretreat, varer og tjenester gjennom YogAnett til kunder og forbrukere som kjøper og bestiller fra nettsiden og pr. mail.
Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. 

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av epost ved bestilling.

 

1. AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Herunder blant annet opplysninger om arrangementets tid, sted, innhold, pris og betingelser, eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post), samt disse salgsbetingelsene.

 

2. PARTENE

Selger er: Lene YogAnett Olsen

Kontaktadresse: Berget 14, 1900 Fetsund

Telefon: 93008073

Mailadresse: leneanett.olsen@hotmail.com

Nettside: www.yoganett.com

Organisasjonsnummer: 920 683 967

 

Kjøper: er den person som personalia er opplyst i bestillingen, og er over 18 år.

 

3. ANGRERETT

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp av fysiske produkter ved netthandel.

Angreretten gjelder ikke for påmelding til kurs, yoga retreats, drop-in, workshops og arrangementer. Se punkt 5 ved avmelding.

 

4. PÅMELDING

Ved å bestille og å krysse av på brukervilkårene aksepterer du kjøpsvilkårene for YogAnett, som er opplyst om på denne siden. Vennligst les igjennom hvert punkt.

Kursplassen er reservert kjøper, kun ved fullstendig betaling.

 

5. AVMELDING

Din påmelding er bindende.

Ved avmelding fra kurs og workshops i YogAnetts lokaler, må avmeldingen skje innen 14 dager før kursstart, for at du skal få refundert kursavgiften. Det vil bli sendt en kreditnota på gjeldende faktura minus kr. 500 kr i administrasjonsgebyr ved kurs, og 150 kr ved workshops.

Vi refunderer ikke kursavgift hvis avmeldingen kommer senere enn 14 dager etter påmelding, eller om kurset, arrangementet eller workshopen har startet.

Yogaweekend på hotell ol., utenfor YogAnett sine lokaler:

Ved avbestilling inntil 35 dager før ankomst: Returneres hele summen minus depositum vederlagsfritt.

Ved avbestilling Inntil 12-34 dager før ankomst: Returneres 50 % av hele summen minus depositum.

Ved avbestilling Inntil 0-11 dager før ankomst: Beløpet belastes med 100% av avtalt pris for hele oppholdet.

Om studio, reiser, workshop må stenge/avlyses i perioder pga Force Majure, brann, vannskader eller annet utenfor YogAnetts kontroll. vil kurset fortsette live online gjennom lukket gruppe på Facebook, uten mulighet til å fryse kurset. til neste mulige gjennomføringsdato.

Workshop og yogareiser vil bli utsatt

Du vil i tillegg til ditt påmeldte kurs, også få tilgang til samtlige av de andre kursene online, som Lene Anett underviser pr. uke i den stengte perioden.


Ved avmelding fra yogaretreat, må avmeldingen skje innen 30 dager fra påmelding og senest 4 måneder før avreisedato. Innbetalt beløp (minus depositum) blir kun tilbakebetalt ved fremvisning av legeerklæring, minus 10%  i administrasjonsgebyr.

Ved avlysning av reiser, hotell opphold ol., pga Force Majure, pandemier, brann, vannskader eller annet utenfor YogAnetts kontroll, kan ikke Lene YogAnett Olsen kreves for retur av krav og innbetalt beløp.

Du må ha din egen reiseforsikring.

 

ALLEREDE FAKTURERT ELLER INNBETALT DEPOSITUM VIL IKKE BLI REFUNDERT VED AVMELDING ELLER VED SYKDOM.

Om reisen blir utsatt/avlyst pga Force Majeure. Vil depositum ikke bli tilbakebetalt, men du vil få et verdikort på depositum, som kan løses inn til kurs eller annen reise innen 6 mnd. fra utstett dato.

Om turen/oppholdet kan/må utsettes/flyttes, vil YogAnett ha rett til dette, og avbestillingskriteriene vil gjelde som nevnt over.

6. BYTTE AV KURS

Det er mulig å bytte kurs til et annet, etter pkt. 5 om avmelding er fulgt.

Kurset du bytter til må gå innenfor ditt opprinnelige påmeldte kurs og ha den samme verdien.

Evt. et mellomlegg vil bli fakturert om kjøper ønsker å bytte til et dyrere kurs.

 

Om du er forhindret i å komme en kurskveld, kan du ved å gi YogAnett beskjed bytte til ett annet kurs med samme pris, om det er plass. Bytte av timen må skje senest uken etter og før kjøpers opprinnelige kurs er slutt.

YogAnett oppfordrer allikevel sine Yogier til å unngå bytte mer enn 1-2 gang pr. kurs.

Da dette medfører mye administrering og ekstra tidsbruk.

 

7. OVERFØRE KURS TIL EN TREDJE PERSON

Et yogakurs er ved påmelding et personlig «medlemskap» i angitt periode, men ved ikke påbegynt hele kurs, drop in og arrangementer, kan kjøper selv selge sin plass til en tredje person.

Dette skal ikke av noen art, lastes YogAnett.

Første kjøper vil bli belastet kurset uavhengig til hvem og når kurset overføres til en annen.

Første kjøper har da plikt til å informere om byttet og til hvem plassen er solgt til, til YogAnett umiddelbart etter overføringen.

YogAnett forholder seg kun til første kjøper inntil faktura er betalt i sin helhet.

 

OVERFØRING GJELDER IKKE ENKELTSTÅENDE TIMER I KURS OG ARRANGEMENTER, SOM KJØPER/KURSDELTAGER ALLEREDE HAR STARTET PÅ.

 

 

8. UNNTAGSVIS REFUSJON AV KURSAVGIFT VED ALVORLIG SYKDOM

Refusjon/ delvis refusjon av kursavgift minus 500 kr i administreringsgebyr, gis kun ved fremlagt legeerklæring pr. mail. Dette ved langvarig sykdom eller skade som gjør det vanskelig å delta på et senere kurs.

 

 

9. LEVERING AV KURS OG ARRANGEMENTER

Kurs og alle arrangementer arrangert av YogAnett, leveres på oppgitt kursdato, tidspunkt og på det stedet som er oppgitt på nettsiden, med informasjon om kurset ved påmelding. Ved forbehold om endringer utenom YogAnetts kontroll.

 

10. AVLYSNING AV KURS OG ARRANGEMENTER

Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser kan planlagte kurs og workshops bli avlyst.

YogAnett vil alltid å forsøke å sette inn vikar der det er mulig for å unngå avlysning.

YogAnett forbeholder seg retten til å avlyse kurs og arrangementer ved for få påmeldte.

Covid-19: Om studio blir pålagt å stenge pga. Covid-19, vil resterende av kurset foregå i en Lukket side på Facebook som du som kursdeltager vil få tilgang til.

Det gis ingen rabatt om kjøper av en eller annen selvforskyldt grunn ikke møter opp eller ikke kan delta, til påmeldte kurs eller arrangementer.

 

12. KJØP AV FYSISKE PRODUKTER

DINE RETTIGHETER VED FEIL OG MANGLER. (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen rimelig tid etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig, gjerne med foto.

YogAnett vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

 

13. SKADER

YogAnett har ikke ansvar for varer som blir skadet i frakt.

 

YogAnett har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs hos oss eller anvender teknikker du har lært på kurs hos oss, som du praktiserer hjemme eller på kurs.

 

Når du melder deg på kurs hos YogAnett aksepterer du at du selv er ansvarlig for din kropp og helse.

Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke YogAnett eller YogAnett sine instruktører for skader du pådrar deg på kurs, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet.

 

YogAnett er ikke ansvarlig for dine eiendeler som mobil, penger, klær, bil som står parkert foran kurslokalet ol. mens du er på kurs eller arrangementer, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.

 


14. PERSONOPPLYSNINGER

YogAnett behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I noen tilfeller kan YogAnett også behandle personopplysninger til andre formål, for eksempel å sende deg – nyhetsbrev, informasjon om tilbud etc. Dette kan du avbestille ved å skrive det i feltet «annet/relevant helsetilstand» ved påmelding.

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

-du har samtykket i utleveringen, eller

-når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

-i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

15. HENDELSER UTENFOR YOGANETTS PÅVIRKNINGSKRAFT

Penger kan ikke kreves tilbake dersom avlysning av kurs, workshops eller turer skjer ved følge av Force Majeure.

 

Force Majeure kan være;

Tsunami, jordskjelv, orkan, vulkanutbrudd, epidemier/pandemier o.l.

 

Eller ved andre uforutsette hendelser som:

Krig, innreise/utreise forbud, streik, konkurs, Retreat senteret stenges, fly kanselleres og lignende

bottom of page